Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn cefnogi dros 150 o gymdeithasau

Mae cymuned myfyrwyr gref ar gampysau Prifysgol Abertawe. O'r celfyddydau gweledol i pocer, cwrw go iawn i ganu corawl, mae'n debygol iawn bod gan Undeb y Myfyrwyr y gydeithas berffaith i chi - ac os nad oes un yn bodoli, mae'n rhwydd creu eich un eich hun! 

Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl o'r un meddylfryd a gwneud ffrindiau newydd. Gall hefyd roi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i chi i'ch helpu i gael hyd i swydd - yn enwedig os byddwch yn arwain wrth gynnal y clybiau. 

Gallwch ddysgu mwy a chofrestru i glwb chwaraeon neu gymdeithas ar unrhyw adeg trwy ymweld â gwefan Undeb y Myfyrwyr. Bydd llawer o gyfleoedd i ddarganfod mwy am yr hyn sydd ganddynt i'w gynnig yn ystod y cyfnod croeso hefyd.

I weld rhestr law o gymdeithasau, a chael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr.

 

Cyflwyniad i rai o'n clybiau a chymdeithasau yn Ffair y Glasfyfyrwyr 2018

Helô, Georgia ydw i, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr!

Helo, Georgia ydw i a fi yw eich Swyddog Chwaraeon Etholedig am y flwyddyn academaidd.

Yn ystod fy amser yn Abertawe, roeddwn i’n rhan o'r tîm polo dŵr. Hwn oedd y penderfyniad gorau wnes i yn ystod fy nhair blynedd yn y Brifysgol.

Ochr yn ochr â chwarae polo dŵr, roeddwn i’n rhan fawr o'r tîm nofio fel yr ysgrifennydd cymdeithasol yn fy ail flwyddyn ac yn gapten yn fy nhrydedd, felly roedd Chwaraeon yn rhan enfawr o fy mywyd fel myfyriwr, a byddwn i wrth fy modd os yw e’n rhan o’ch profiad chi hefyd.

 

Llun proffil o Georgia, Swyddog Chwaraeon Undeb y Myfyrwyr

Cyfryngau'r Brifysgol

Gall myfyrwyr wirfoddoli i gymryd rhan gydag unrhyw rai o'r cyfryngau hyn, a rhoddir hyfforddiant a help iddynt ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol. Mae profiad gwaith ymarferol ar gael hefyd, o safbwynt y cyhoeddiadau i fyfyrwyr a sefydliadau allanol hefyd. Erbyn hyn mae llawer o gyn-gyfranogwyr Waterfront yn gwneud gwaith proffesiynol yn y cyfryngau - ond mae croeso hefyd i'r fyfyrwyr sydd am ysgrifennu er pleser yn unig!  

Mae gan Brifysgol Abertawe bapur newydd a gynhelir gan fyfyrwyr, WaterfrontFront, a gwefan Waterfront Online, sy'n cael eu cynnal gan dîm mawr o fyfyrwyr sy'n ysgrifenwyr, ffotograffwyr, cynllunwyr a datblygwyr y we.

Mae gorsaf radio i fyfyrwyr ar y campws hefyd. Mae gan Xtreme Radio stiwdios byw a recordio, lle gall myfyrwyr gyflwyno a chynhyrchu eu sioeau eu hunain. Mae croeso i unrhyw un gymryd rhan, ac mae cyn-aelodau Cymdeithas Radio Xtreme wedi symud ymlaen i swyddi ym maes radio. Mae Xtreme yn cydweithio'n agos â Radio'r BBC i ddarparu hyfforddiant i'w haelodau.

Gorsaf deledu swyddogol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, SUTV. Recordiwch, golygwch a chyhoeddwch gynnwys fideo ar-lein gyda’r nod o hyrwyddo a hysbysebu profiad myfyrwyr yn y brifysgol trwy ddigwyddiadau, cymdeithasau a chwaraeon.

Shwmae, fy enw i yw Esyllt, a fi yw eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau ar gyfer 2021/22!

Astudiais Ddaearyddiaeth ar gyfer fy ngradd israddedig a graddiais yn 2020, a byddaf yn graddio gydag MA mewn Gwleidyddiaeth eleni. Rwy’n siarad Cymraeg yn rhugl ac roeddwn i'n rhan o’r GymGym trwy gydol fy astudiaethau. Rwy’n frwdfrydig iawn am hawliau dynol a chynaliadwyedd.

Mae cymdeithasau yn rhan enfawr o fywyd myfyrwyr yma yn Abertawe ac rwy'n bendant yn eich annog chi i gymryd rhan!

 

Llun proffil o Esyllt, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Undeb y Myfyrwyr