Gweledigaeth

Mae ein Cyfadran yn gartref i gymuned groesawgar a chynhwysol sy'n dilyn ysgolheictod, ymchwil ac arloesedd sydd o fudd i gymdeithas. Rydym yn hyrwyddo profiad myfyriwr sy'n galluogi ein myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion byd-eang medrus, cymdeithasol ymwybodol. Rydym yn gwneud cyfraniad sylweddol i waith cenhadaeth ddiwylliannol a dinesig y Brifysgol, ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo ein hiaith a'n diwylliant Cymraeg.

TÎM ARWEINYDDIAETH Y GYFADRAN

Yr Athro Elwen Evans QC - Deon Gweithredol a Dirprwy Is-ganghellor

Yr Athro Elwen Evans

Peter Mannion - Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Gyfadran

llun proffil Peter Mannion

Deoniaid Cyswllt a Phenaethiaid Ysgol

Deon Cysylltiol – Ymchwil, Arloesi ac Effaith: Yr Athro Jonathan Bradbury

Deon Cysylltiol – Addysg: Yr Athro Steve McVeigh

Pennaeth yr Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu: Athro Cyswllt Siân Rees

Pennaeth Ysgol y Gyfraith: Athro Cyswllt Alison Perry

Pennaeth yr Ysgol Reolaeth: Yr Athro Paul Jones

Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: Yr Athro Ryan Murphy

EIN HYSGOLION

Ysgol Diwylliant a Chyfathrebu

Llun Eifftoleg

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

2 myfyriwr yn cael sgwrs tu-allan

EIN EFFAITH YMCHWIL

Diwylliant, Cyfathrebu a Threftadaeth

words of we are preserving our heritage laid over two images- one of the present day copper hafod site and one from the past in black and white