Hysbysiad pwysig am Gwasanaethau'r Llyfrgell

Yn sgil newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru a phenderfyniadau gan Reolaeth y Brifysgol o ran Covid-19, efallai bydd gofyn i ni wneud newidiadau i'n gwasanaethau, 达尔布德.

Byddwn yn diweddaru ein tudalennau gwe yn gyson gydag unrhyw wybodaeth newydd ond weithiau bydd rhai oediadau yn anosgoadwy.

Sylwer, maine'r Llyfrgelloedd ar agor yn unig ar gyfer y gwasanaethau penodedig ar yr amseroedd penodol.

Gofynnir i chi beidio ag ymweld â'r llyfrgell heb eich Cerdyn Adnabod Prifysgol (neu brawf adnabod arall sydd ei angen ar gyfer casglu eich cerdyn, e.e. eich pasbort) a chadarnhad o'ch archeb lle y bo angen, e.e. ar gyfer Cais a Chasglu neu archebion Mannau Astudio.

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae yr hydref hwn

Newyddion那里! Bydd Gwasanaethau Llyfrgell Prifysgol Abertawe'n cynnig dewisiadau i ddefnyddwyr Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae yr hydref hwn pan ddaw at fannau astudio yn y Llyfrgell.

O 27a Medi:

· Bydd ardaloedd agored, wedi’u hawyru dda, ar gael ar sail mynediad agored, heb orfod cadw lle.

· Bydd defnyddwyr yn gallu archebu ardaloedd llai, gan gynnwys podiau astudio mewn grŵp, [多斯拉克语.

· Bydd yn rhaid i ddefnyddwyr y llyfrgell wisgo gorchuddion wyneb wrth eistedd mewn ardaloedd llai lle nad oes modd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ac wrth symud o gwmpas y llyfrgelloedd.

· Bydd defnyddwyr y llyfrgell yn gallu pori drwy'r silffoedd llyfrau a defnyddio Parthau Argraffu heb orfod cadw lle ymlaen llaw.

· Bydd y Desgiau Gwybodaeth ar agor ar gyfer ymholiadau. 我会尽心尽力的.

· Bydd rhaid i ddefnyddwyr y llyfrgell ddangos cardiau adnabod staff/myfyrwyr wrth y mynedfeydd.

· Bydd pwyntiau diheintio drwy gydol yr adeiladau a gofynnir i ddefnyddwyr ddiheintio gweithfannau cyn ac ar ôl eu defnyddio.

· Bydd arwyddion drwy gydol yr adeiladau yn atgoffa defnyddwyr i olchi dwylo'n aml, diheintio eu dwylo a'u gweithfannau a gwisgo gorchudd wyneb.

· Bydd y llyfrgelloedd ar agor 24 awr y dydd o 27a Medi.

Mae rheolau a rheoliadau ynghylch Covid-19 yn parhau i fod ar waith, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a'r Brifysgol, ac rydym yn parhau i gynnig cymorth ar-lein ar gyfer ein gwasanaethau ble bynnag y bo modd. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.

Canllaw arbennig ar gyfer Defnyddio待Llyfrgell o Gartref

Sut i gael cymorth a defnyddio adnoddau'r 加夫.

Edrych ar eich cyfrif Llyfrgell

Chwilio Catalog y Llyfrgell iFind

Chwiliad Uwch

Dilynwch Lyfrgell Prifysgol Abertawe ar Facebook, Trydar ac Instagram

友情链接: 1 2 3