Gweledigaeth

Bydd y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn ganolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn fyd-eang gan ddarparu amgylchedd dysgu arloesol, cynhwysol sy'n cynhyrchu dysgwyr gydol oes sy'n barod ar gyfer yr economi fyd-eang, gan ddarparu ymchwil o'r radd flaenaf a gwasanaethu'r cymdeithasau lleol, cenedlaethol a byd-eang wrth gwrdd â heriau'r presennol a'r dyfodol.

TÎM ARWEINYDDIAETH Y GYFADRAN

露丝Bunting - Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Gyfadran

露丝Bunting

Deoniaid Cyswllt a Phenaethiaid Ysgol

Deon Cysylltiol – Ymchwil, Arloesi ac Effaith: Yr Athro Perumal Nithiarasu

Deon Cysylltiol – Addysg: Yr Athro Paul Holland

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg Awyrofod, Sifil, Gyffredinol a Mecanyddol: Yr Athro Antonio Gil

Pennaeth Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg: Yr Athro Siwan Davies

Pennaeth yr Ysgol Peirianneg a’r Gwyddorau Cymhwysol: Yr Athro Serena Margadonna

Pennaeth yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg: Yr Athro Elaine Crooks

一个HYSGOLION

Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg

Darlithydd mathemateg a myfyriwr

Ysgol y Biowyddorau, Daearyddiaeth a Ffiseg

myfyrwyr biowyddorau ar daith i Puerto Rico

Ysgol Peirianneg a Gwyddorau Cymhwysol

Myfyriwr cemeg yn edrych trwy ficrosgop

EIN EFFAITH YMCHWIL

友情链接: 1 2 3