Sesiwn Wybodaeth Rithwir Garlam

*Mae'r digwyddiad hwn yn gyfyngedig i fyfyrwyr israddedig sydd yn eu blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Abertawe. Byddwch yn gallu cofrestru ar y Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig cyn hir.*

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022 – 10:00-11:00 (BST)

Bellach gallwch chi gofrestru ar gyfer ein Sesiwn Wybodaeth Rithwir Garlam.

Oes diddordeb gennych chi mewn astudio cwrs Meistr gyda ni? Gan eich bod ym mlwyddyn olaf eich gradd israddedig, gallwch gyflwyno cais i astudio ar gwrs meistr cymwys drwy lwybr carlam. Bydd cyflwyniad byr a chyfle i ofyn cwestiynau’n fyw. Ymunwch â ni i gael gwybod rhagor.

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

Cofrestrwch nawr