Students eating in Blas, Fulton House

Mae bwyta ar gampws yn edrych ychydig yn wahanol i normal ar hyn o bryd.

I'n helpu ni i'ch cadw chi, ein cwsmeriaid a'n staff yn ddiogel, byddwn yn lleihau nifer y mannau arlwyo sydd ar agor, yn ogystal â chynnig llai o fwydlen.

Byddwn yn ailagor cymaint o'n mannau arlwyo â phosibl pan fydd yn ddiogel i chi wneud hynny ac yn edrych ymlaen at roi mwy o seigiau blasus i chi!

友情链接: 1 2 3